Ośrodek Edukacji Muzycznej
powstał w 1999 roku w Gdyni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Początkowo prowadził naukę na keyboardach i fortepianie, ale z upływem czasu na wyraźne zainteresowanie dzieci i młodzieży uruchomił również klasy gitary klasycznej, fletu prostego, waltorni i trąbki. W roku 2015 uruchomiono możliwość nauki na keyboardzie i fortepianie przez internet z wykorzystaniem komunikatora Skype.
W roku 2018 na prośbę rodziców również klasę śpiewu. Obecnie te sześć klas instrumentów wraz z klasą śpiewu, stanowi ofertę dydaktyczną placówki. Poza zajęciami gry na instrumentach uczniowie mogą nieobowiązkowo uczestniczyć w zajęciach teorii muzyki, informatyki muzycznej, umuzykalnienia, historii muzyki i literatury muzycznej. Cykl zajęć jest dostosowany do możliwości uczniów, czyli inaczej niż w szkołach
i ogniskach muzycznych. Program nauczania jest urozmaicony, a działalność placówki stanowi uzupełnienie braku pomiędzy zajęciami prowadzonymi w kołkach zainteresowań, a PSM I stopnia. Zajęcia w Ośrodku odbywają się w Kębłowie, oraz w
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22, skupiając dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości - Wejherowa, Bolszewa, Orla, Pętkowic, Kębłowa, Strzebielina i Luzina oraz od 2017 roku w nowej placówce w Gdyni Chyloni przy ul. Kartuskiej 74. Placówka w  Kębłowie i Gdyni oferuje pełny cykl zajęć we wszystkich klasach instrumentów. Natomiast Ośrodek w Gościcinie  tylko w klasach : gitary klasycznej, fletu prostego, keyboardu i fortepianu. We wszystkich filiach można pobierać lekcje śpiewu. Nauka w placówce trwa pięć lat. Kończąc każdy rok szkolny uczniowie otrzymują świadectwa, a na zakończenie pełnego cyklu kształcenia również dyplom.
W przypadku rozpoczęcia nauki w placówce z dwumiesięcznym opóźnieniem względem terminu roku szkolnego uznanego przez Ministra Oświaty oraz w przypadku negatywnej oceny na zakończenie roku - uczeń otrzymuje zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
w placówce. Czesne ustalane jest na początku roku szkolnego i nie ulega zmianie przez pełny rok szkolny nauki. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Wewnętrznym placówki.

 
 

CENNIK na rok szkolny 2019/2020

   
 Fortepian

45 min - 60 zł.
60 min - 70 zł
Indywidualne lekcje gry na fortepianie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ceny od 60 do 120 PLN ( w zależności od miejsca dojazdu ).
 
 


Fortepian

30 min - 50 zł
Lekcje 30 minutowe dla dzieci młodszych ( od 4 roku życia )
Ceny od 50 do 80 PLN
( w zależności od miejsca dojazdu ).
 
 


Gitara
klasyczna

45 min - 60 zł.
60 min - 70 zł
Indywidualne lekcje gry od podstaw dla dzieci ( od 8 roku życia), młodzieży i dorosłych.
Cena od 60 do 120 PLN ( w zależności od miejsca dojazdu )
 
 


Keyboard

45 min - 60 zł.
60 min - 70 zł
Indywidualne lekcje gry na fortepianie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ceny od 60 do 120 PLN ( w zależności od miejsca dojazdu ).
 
 


Keyboard

30 min - 50 zł
Lekcje 30 minutowe dla dzieci młodszych ( od 4 roku życia )
Ceny od 50 do 80 PLN
( w zależności od miejsca dojazdu ).
 
 


Keyboard

45 min - 40 zł.
60 min - 45 zł
Grupowe lekcje dla dzieci ( od 2 do 3 osób w grupie).
Zajęcia tylko w miejscach stacjonarnych lub wskazanych przez opiekunów dzieci.
Ceny od 40 do 60 PLN / osoba
( w zależności od miejsca dojazdu - dotyczy miejsc wskazanych ).
 
 


Flet prosty

30 min - 50zł
45 min - 60 zł
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci połączone z nauką gry na flecie prostym.
Ceny od 50 do 90 PLN
( w zależności od miejsca dojazdu ).
 
 Trąbka
Waltornia (róg)

45 min - 70 zł.
60 min - 80 zł
Indywidualne lekcje gry na trąbce lub waltorni dla młodzieży i dorosłych.
Ceny od 70 do 120 PLN ( w zależności od miejsca dojazdu ).
 
 


Śpiew - Vocal

45 min - 60 zł
60 min - 70 zł
wybór długości trwania lekcji - uzgodnienia indywidualne

Nauka śpiewu solowego i zespołowego na poziomie podstawowym ( od 6 roku życia)
i średnio zaawansowanym ( dla osób mających już kontakt z nauką vocalu).
Cena - indywidualnie od 60 do 120 PLN ( w zależności od miejsca dojazdu ),
grupowo od 140 do 320 PLN ( grupa max 8 osób i w zależności od miejsca dojazdu).
 
 


Lekcje przez internet

45 min - 60 zł
60 min - 80 zł

Nauka gry na fortepianie i keyboardzie na odległość ;-)
Zajęcia przez komunikator Skype.
Pierwsza lekcja 30 min. w celach zapoznawczych, sprawdzenia jakości połączenia i ustawień
kamera-instrument bez opłat.
 
 

 

   
 


Godziny pracy:

       Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 20.00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Terminy lekcji uzgadniamy indywidualnie !

   stat4u


Copyright:


Kontakt:

mail: biuro@oem.pomorze.pl
oem-gdynia@o2.pl

tel. mobile: 600-615-391
                  607-664-506

GG: 3322749

SKYPE: thomasfel

© 2019 by O.E.M.